Five Elements Wing Tsun Kung Fu Assotiation

Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület

”Five Elements Wing Tsun Kung Fu Assotiation” este una din cele mai mari asociații din Ungaria cu multe școli și școli partenere din străinătate (România, Anglia și Italia).

Asociația funcționează conform școlilor kung fu într-un sistem ierarhic, conducerea este asigurată de consiliul maiștrilor, al cărui șef este maestru mare Sifu Török Róbert. Sediul asociației este la Debrecenunde există posibilitatea antrenamentelor centrale, de instructori.

Asociația predă sistemul  Wing Tsun Kung Fu al marelui maestru Leung Ting, nu se abate în nici un fel, nu face ”aliaj” cu alte stiluri, nu introduce tehnici străine stilului propriu. Se autopronunță o asociație loială tradițiilor autentice chineze ale Wing Tsun.

Asociația dispune de o uniformă  unică și un sistem de nivel unic, bazele și materialul educativ fiind asigurate de sistemul Leung Ting Wing Tsun Kung Fu.

Asociația dorește să ofere posibilitate acelor discipoli și maiștrii care doresc să practice artele marțiale Wing Tsun în condiții corecte, motiv pentru care garantează pentru toți membrii condiții curate și vizibile, reguli consistente, condiții liniștite și calme, precum și profesionalism de nivel înalt.

Originea numelui asociației

Cele cinci elemente reprezintă întruchiparea  propriețăților și caracteristicilor filosofiei orientale-îndrpărtate.

Cele cinci simboluri și elemente taoiste: foc, apă, pământ, lemn, metal. 

Materialul didactiv al Wing Tsun Kung Fu este echivalentul celor cinci elememente:

 • Foc = Sim Nim Tau
 • Apă =Chum Kiu
 • Pământ = Biu Jee
 • Lemn = Muk Yan Chong (manechinul de lemn) și Luk Dim Boon Kwun (bastonul lung)
 • Metal = Bart Cham Dao (cuțitul fluture)

Între cele cinci elemente există o interacțiune în timpul căreia cele cinci elemente se hrănesc reciproc:

 • apa alimentează plantele, se crează lemnul
 • lemnul hrănește focul
 • cenușa focului hrănește pământul
 • pământul ascunde minereurile din care se naște metalul
 • metalele și mineralele hrănesc apa

Culorile nivelelor sunt conforme cu aceste interacțiuni,  referindu-se la faptul că cele studiate mai devreme le hrănesc pe cele din urmă.

Există  o interacțiune de distrugere și de reglementare a celor cinci elemente, timp în care cele cinci elemente se înving:

 • apa stinge focul
 • pământul absoarbe apa
 • arborele (lemnul) crește din pământ
 • metalul taie lemnul
 • focul topește metalul

Corespondentul acestei interacținu distructive se regăsește în defalcarea materialului didactiv al Wing Tsun, făcându-se referire la faptul că grurpurile de tehnici mai înalte studiate anterior vor fi învinse de tehnicile de rang mai înalt însușite ulterior.

Deci cele cinci elemente taoiste infiltrează în întregime sistemul Wing Tsun Kung Fu, motiv pentru care am ales ca și epitet al asociației cele cinci elemente.

Începuturile

Asociația a luat ființă în data de 14 iule 2012, după părăsirea Asociației Maghiare Wing Tsun.  Trupa instructorilor fondatori a dobândit experiențe de zeci de ani în vechea asociație, mai mulți  dintre ei deținând funcții înalte. Aplicând aceste experiențe au înființat noua asociație, învățând totodată din greșelile și negativismele vechii asociații.

După câteva săptămâni de la părăsire, în publicațiile asociației vechi au apărut diverse articole care vorbesc despre acel eveniment ca și o excludere. Maeștrii și instructorii, în momentul părăsirii asociației au renunțat la toate drepturile și posibilitățile asigurate de asociația-mamă, respectiv alianța mondială, respectiv la toate gradele dobândite în cadrul acelei asociații, părăsind alianța în conțtiința acestui lucru. Aceste documente apărute la câteva săptămâni după eveniment au avut rolul de a induce în eroare publicul.

A doua declarație oficială

Asociația de partenere Carson Wing Tsun Academy

În iule 2014,  asocierea în parteneriat al Celor Cinci Elemente Wing Tsun cu Carson Wing Tsun Academy condus de Sifu Carson Lau a reprezentat un veritabil sprijin în menținerea nivelului tehnic înalt.  Sifu Lau a acceptat conducerea tehnică a asociației, precum și finalizarea materialului educativ de Wing Tsun.

Transferul de cunoștințe complete și înmânarea diplomei ”marele maestru”

În toamna anului 2016 Sifu Carson Lau a predat conducătorului asociației noastre și partea rămasă din sistemul Wing Tsun, și în cadrul unei ceremonii festive Sifu Török Róbert și-a preluat diploma de ”marele maestru”. În acest fel asociația noastră beneficiază de întregul material educativ al sistemului Leung Ting Wing Tsun Kung Fu.