Întregul material didactic Wing Tsun este la dispoziția noastră, așa ai posibilitatea atingerii celui mai înalt nivel.

În asociația noastră materialul educativ, instruirea și sistemul de nivele  are la bază cele cinci  elemente taoiste: foc, apă, pământ, lemn, metal. Toate părțile materialului educativ corespund câte unui element și este împărțit în 5×5 nivele, pe lângă care există câte două nivele de introducere și de terminare

Material educativ Wing Tsun

Nivele de introducere

Discipol începător 1

Bazele autoapărării

Discipolul începător însușește în primul rând tehnicile de autoapărare pentru a se putea apăra pe stradă. Ne concentrăm strict pe autoapărare și pregătim practicantul pentru eventuale atacuri în stradă.

Aceste exerciții vor fi însușite de practicanți în 2-3 luni. După expirarea acestei perioade are posibilitatea de a da un examen pentru a-și demonstra cunoștințele și a trece la nivelul următor.

Prin atingerea nivelului KD1 (discipol începător 1), practicantul primește gratuit tricoul discipolului începător care este parte componentă a  uniformei oficiale.

Discipol începător 2

Bazele Wing Tsun

După  atingerea nivelului KD1 , practicantul însușește principiile de bază ale Wing Tsun. Învață poziția corectă, pașii corecți, mișcările de bază ale mâinilor, aplicarea principiilor Wing Tsun.

Perioada optimă de însușire: 2-3 luni.

Prin atingerea nivelului KD2 (discipol începător 2), practicantul primește gratuit pantalonii de exersare aparținătoare  uniformei oficiale.

Nivelul discipol practicant– elementul foc

Fokozatrendszer

Discipol practicant 1

 • Siu-Nim-Tau exercițiu formal și aplicațiile 1.  până la prima  treime (SNT 1/3)

 • Bazele apărării împotriva armelor albe (bâtă)

 • Din ciclul extern Pak-kuen, Lat-sau 1-2

fokozatrendszer

Discipol practicant 2

 • Siu-Nim-Tau exercițiu formal și aplicațiile 2.  până la a doua  treime (SNT 2/3)

 • Bazele apărării împotriva armelor albe (cuțit)

 • Din ciclul extern Pak-kuen, Lat-sau 3-4

fokozatrendszer

Discipol practicant 3

 • Siu-Nim-Tau exercițiu formal și aplicațiile 3.  până la a treia treime (SNT 3/3, complet)

 • Bazele folosirii  armelor albe

 • Chi-Dan-Sau

 • Lupta cu o mână

fokozatrendszer

Discipol practicant 4

 • Chum-Kiu exercițiu formal și aplicațiile până la prima  treime (CK1/3)

 • Bazele luptei  armelor albe contra acestor arme

 • Din ciclul intern Pak-kuen, Lat-sau 1-2

fokozatrendszer

Discipol practicant 5

 • Chum-Kiu exercițiu formal și aplicațiile până a doua treime (CK2/3)

 • Lupta la sol partea 1.

 • Lat-sau 3-4 avansat

 • Din ciclul intern Pak-kuen, Lat-sau 3-4

Nivelul discipol avansat – elementul apă

fokozatrendszer

Discipol avansat 1

 • Chum-Kiu exercițiu formal și aplicațiile până a treia treime (CK3/3)

 • Bazele Lap-sau

 • Poon-sau și Wun- sau

 • Lupta la sol partea 2.

fokozatrendszer

Discipol avansat 2

 • Siu-Nim-Tau și Chum-Kiu exercițiu formal și aplicațiile

 • SNT-CK chi-sau prima secțiune

 • Lupta la sol partea 3.

fokozatrendszer

Discipol avansat 3

 • Siu-Nim-Tau și Chum-Kiu exercițiu formal și aplicațiile

 • SNT-CK chi-sau secțiunea a doua

 • Lupta la sol  partea 4.

fokozatrendszer

Discipol avansat 4

 • Siu-Nim-Tau și Chum-Kiu exercițiu formal și aplicațiile

 • SNT-CK chi-sau secțiunea 3+3,5

 • Lupta la sol  liber

fokozatrendszer

Discipol avansat 5

 • Siu-Nim-Tau și Chum-Kiu exercițiu formal și aplicațiile

 • SNT-CK chi-sau secțiunea 4.

 • Lat-sau legat?????? (kotott)

Nivelul instructor – elementul pământ

Instructor 1

 • -Biu-Jee exercițiu formal și aplicațiile până la prima treime (BJ1/3)

 • SNT-CK chi-sau secțiunile  5-6-7.

 • Luptă liberă contra 1 om ( 5 x 1 minut, contra atacanți de diferite stiluri)

Instructor 2

 • Biu-Jee exercițiu formal și aplicațiile până la a doua treime (BJ2/3)

 • SNT-CK chi-sau secțiunea  7,5 liber

 • Biu-Jee chi-sau 1 secțiunea A-B

 • Luptă contra 10 oameni (atacanții se schimbă între ei)

 • Exercițiu de educație: înlocuitor, comanda bazei

Instructor 3

 • Biu-Jee exercițiu formal și aplicațiile până la a treia treime (BJ3/3)

 • Biu-Jee chi-sau 2 secțiunea A-B

 • Luptă contra 15 oameni (atacanții se schimbă între ei)

 • Chi–sau liber și lat-sau liber

 • Exercițiu de educație: se ocupă personal cu un discipol începător

Instructor 4

 • Biu-Jee exercițiu formal (complet)

 • Biu-Jee chi-sau 3. secțiunea A-B

 • Luptă contra 20 de oameni (atacanții se schimbă între ei)

 • Chi–sau liber și lat-sau liber

 • Exercțiu de educație: conduce pregătirea unui grup restrâns

Instructor 5

 • Biu-Jee exercițiu formal (complet)

 • Biu-Jee chi-sau 4. secțiunea A-B

 • Luptă contra 25 de oameni (atacanții se schimbă între ei)

 • Chi –sau liber și lat-sau liber

 • Exercițiu de educație: conducerea unui antrenament complet

Nivelul maestru – elementul lemn

tananyag

Maestru 1

 • Muk-Yan-Chong (manechinul de lemn) prima jumătate al exercițiului formal  (MYC1/2)

 • Biu-Jee chi-sau 5. secțiunea A-B

 • Chi –sau liber și lat-sau liber

 • Luptă contra 30 de  oameni (atacanții se schimbă între ei)

tananyag

Maestru 2

 • Muk-Yan-Chong (manechinul de lemn) a doua jumătate al exercițiului formal  (MYC2/2)

 • Biu-Jee chi-sau 6-7. secțiunea A-B

 • Chi –sau liber și lat-sau liber

 • Luptă simultană împotriva a 2 atacanți timp de 2 minute

tananyag

Maestru 3

 • Exercițiului formal 3 stele pilot

 • Biu-Jee chi-sau 8-9. secțiunea A-B

 • Chi –sau liber și lat-sau liber

 • Luptă  împotriva a 2 atacanți timp de 2 x 2 minute

tananyag

Maestru 4

 • Luk-Dim-Boon-Kwun (bastonul lung): mișcare șase și jumătate

 • Muk-Yan-Chong chi sau 1. Secțiunile A-B-C

 • Secțiunile Biu-Jee chi-sau liber

 • Chi-gerk 1.secțiunea A-B

 • Chi –sau liber și lat-sau liber

 • Luptă  împotriva a 3 atacanți timp de 2 x 2 minute

tananyag

Maestru 5

 • Luk-Dim-Boon-Kwun exercițiu formal prima jumătate (LDBK 1/2)

 • Muk-Yan-Chong chi sau 2. Secțiunile A-B-C

 • Chi-gerk 2.secțiunea A-B

 • Chi-kwun secțiunea 1.

 • Chi–sau liber și lat-sau liber

 • Luptă  împotriva a 3 atacanți timp de 2 x 3 minute

Maestrul maiștrilor (maestru senior) – elementul metal

tananyag

Maestrul maiștrilor 1

 • Bazele Bart-Cham-Dao (cuțite cantoniene)

 • Luk-Dim-Boon-Kwun exercițiu formal a doua  jumătate (LDBK 2/2)

 • Muk-Yan-Chong chi sau 3. Secțiunile A-B-C

 • Chi-gerk 3.secțiunea A-B

 • Chi-kwum secțiunea 2.

 • Chi –sau liber și lat-sau liber

 • Luptă  împotriva a 4 atacanți timp de 2 x 3 minute

tananyag

Maestrul maiștrilor 2

 • Bart-Cham-Dao secțiunea 1.(forma și aplicație)

 • Muk-Yan-Chong chi sau 4-5. Secțiunile A-B-C

 • Chi-gerk 4.secțiunea A-B

 • Chi-kwum secțiunea 3.

 • Luptă  cu armele Wing Tsun (bastonul lung sau cuțitul fluture) împotriva  mai multor atacatori neînarmați

tananyag

Maestrul maiștrilor 3

 • Bart-Cham-Dao secțiunea 2.(forma și aplicație)

 • Muk-Yan-Chong chi sau 6-7. Secțiunile A-B-C

 • Chi-kwum secțiunea 4.

 • Luptă  liberă cu armele Wing Tsun (bastonul lung sau cuțitul fluture) împotriva  unui atacator înarmat

tananyag

Maestrul maiștrilor 4

 • Bart-Cham-Dao secțiunile 3-4.(forma și aplicație)

 • Muk-Yan-Chong chi sau 8. Secțiunile A-B-C

 • Chi-kwun secțiunea 5.

 • Luptă  liberă cu armele Wing Tsun (bastonul lung sau cuțitul fluture) împotriva  mai multor atacatori înarmați

tananyag

Maestrul maiștrilor 5

 • Bart-Cham-Dao secțiunile 5-6-7-8.(forma și aplicație)

 • Muk-Yan-Chong chi sau secțiunile liber

 • Chi-kwun secțiunea 6.

 • Luptă  liberă cu mâna goală împotriva  unui atacator înarmat

Nivelul marele maestru - Grand master

Marele maestru 1

 • Forma în perechi de Bart-Cham-Dao

 • Examen din întregul material educativ și Bart-Cham-Dao contra Bart-Cham-Dao

 • Status: înlocuitor al conducătorului Asociației

Marele maestru 2

 • Status: conducătorul Asociației (ocupantul acestei poziții poate fi un singur om)

Pentru obținerea nivelelor este strict necesară cunoașterea în profunzime a materialului educativ, precum și respectarea termenului minim de așteptarea de la nivelul instructor.

O caracteristică importantă al sistemului de nivele este faptul că după nivelele de discipol și înaintea nivelului maestru există nivele de instructori care au menirea de a pregăti practicantul pentru educație și pentru conducerea unei școli kung fu.

Recunoașterea gradelor

Nivelele Wing Tsun dobândite anterior în alte asociații vor fi recunoscute, nu se pierd, ele vor fi preluate în sistemul propriu de nivele.